Netherlands: ministry website with information for cities, teachers, schools

Onderwijs voor vluchtelingen uit Oekraïne

Kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, hebben recht op onderwijs. Ouders kunnen hun kind(eren) aanmelden bij een nieuwkomersschool. Gemeenten en scholen in de buurt weten welke scholen dit zijn. Nieuwkomersscholen hebben extra voorzieningen om kinderen van vluchtelingen goed te helpen.

Mail het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor antwoord op algemene vragen over onderwijs aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Bekijk de handreiking voor handvatten en kaders voor scholen en gemeenten bij het invullen van onderwijs aan vluchtelingen uit Oekraïne.